MANGUITO ROTADOR DE HOMBRO

ROTURA TENDÓN SUPRAESPINOSO

ROTURA-tendon-supraespinoso-1024x819

LUXACIÓN DE HOMBRO

PRÓTESIS DE HOMBRO

SECUELA FRACTURA HÚMERO PROXIMAL

secuela-fractura-humero-proximal

PRÓTESIS INVERTIDA DE HOMBRO

protesis-invertida-de-hombro